Niet-permanente grondwaterproblemen met een z.g. vrije grondwaterspiegel