Analyse van de peilbuiswaarnemingen nabij rivierdijken bij hoge waterstanden.