Verbetering taludbekleding Houtribdijk, Markermeerzijde