Plan van aanpak voor vervolgonderzoek ten behoeve van de verbetering van het hydraulisch rekenmodel voor geometrisch open filterconstructies in open waterlopen