Naar een levendige binnenstad: Loopstromen van de Rotterdamse hoogbouwbewoner