Haalbaarheidsonderzoek naar een beweegbare stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg