Onafhankelijk onderzoek Markermeer - technisch inhoudelijke en integrerende studie, verslag fase 3: Maatregelen en kosten voor dijkverbeteringen als ware het Markermeer buitenwater