Detectie Geulen onder steenzetting met grondradar (eindrapport): Vergelijking randinterpretatie met waargenomen geulenpatroon