Spankrachtstudie, deelrapport 7: Overige onderwerpen bovenrivierengebied