Ontwerp pilot Kyotoweg bij Giessenburg: Baggerspeciematras op houten palen