Het sociale arbeidscontract: Beschouwingen over de bemoeiïng van de Overheid met arbeidsvoorwaarden, in verband met de practijk van het Amsterdamsche Werklieden-Reglement