Stormvloedkering Oosterschelde - getijmodel Oosterschelde: Randvoorwaarden bij een plaatsingsfase van de pijlers op putten in de noordelijke sluitgaten