Alternatief ontwerp voor de waterkering van een energie spaarbekken