SBW Piping - Hervalidatie piping B4. Methode voor bepaling zandeigenschappen voor piping