Onderzoek naar een samengesteld rivierprofiel met dichte kribben