3D Pilot: Eindrapport werkgroep Aanbod van 3D geo-informatie