De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland, resultaten van de eerste toetsronde 1996-2001; achtergrondrapport