Ontwerp van de kruising van de geplande Betuwelijn met de rivier de Noord