De CfPB indicator 2011: De beleving in kaart gebracht