Interactie van submerse vegetatie en fysische processen; experimenten 1998