Voorkomen van kwik in slib uit het Eems-Dollard estuarium in 1980