Bepaling van het maximum van de gemeten golfhoogte Hm0 tijdens storm