Taludbekleding van gezette steen: Grootschalig onderzoek ten behoeve van de Oesterdam (meetverslag). Band B