Stabiliteit van basalt, aanvullende notitie bij Rudolph e.a.