Habitat karakterisering van de Nederlandse Kustwateren. Deel 2: Fysische doelvariabelen