Stormvloedkering Oosterschelde - tweedimensionale modellen van de monding van de Oosterschelde: Reproduktie stroombeeld eindsituatie (Ametek metingen)