Stormvloedkering Oosterschelde: Gevoeligheidsonderzoek naar de stabibliteit van de toplaag van de overgangskonstruktie aan de zeezijde