Historische stedenatlas van Nederland. Afl. 5. Schoonhoven en Nieuwpoort