Dwars op de kust: Een beschrijving van dwarstransportprocessen en een overzicht van berekeningsmethoden