Als er een schaap over de dam is: Een studie naar negen navolgers van het Delftse woonruimteverdelingsmodel