Lagen modellen, bepalen van dwarstransportcoëfficienten