(1) Over straatklinkers, welke aan hooge eischen voldoen en de wenschelijkheid om de levering van straatklinkers afzonderlijk aan te besteden (2) Over Friesche steen in het bijzonder in Friesland gebakken straatsteen