Historische stedenatlas van Nederland. Aflevering 4. Kampen