Hoofdafmetingen van de toegangssluizen van de Oosterpolder