(1) Verslag betreffende het visschen naar een gezonken mijn in de haven van IJmuiden, opgemaakt door den ingenieur van den Rijskwaterstaat W.G.C. Gelinck