Onderzoek naar de snelheden in de scheepvaartopeningen van de stormvloedkering in de Oosterschelde