Multifunctionele Waterkeringen: Onderzoek naar de mogelijkheden voor flexibel gebruik van de waterkering