Uitspoeling zand door gescheurde asfaltbekledingen