De steekproefophoging bij een gedetailleerde interaktiematrix: Enkele problemen en mogelijke oplossingen.