Stormvloedkering Oosterschelde - berekening aanzanding cunetten: Opzet voortgezet onderzoek