Vervolganalyse van de zooplankton-fytoplankton interacties gedurende 1989-1993 in het Wolderwijd met BLOOM II