Gemeenten als opdrachtgevers in de bouw – zoekt en gij zult vinden