Steensluitingen in ondiep water: Onderzoek gedaan naar aanleiding van het Saemankeum-project