Duwvaartsluizen Philipsdam: Krachten in trossen en verplaatsingen van schepen t.g.v. dwarskrachten bij het begin van het neerwaarts uitwisselen