De bijdrage van de ruimtelijke structuur aan de hoeveelheid kennisuitwisseling in een kankercentrum