Spankrachtstudie, deelrapport 8: Overige onderwerpen - Benedenrivierengebied