Stormvloedkering Oosterschelde - detailmodel stroomgeulen (deel 1): Stroombeeld- en ontgrondingsonderzoek voor bouwfasen A3, H1, K1, M1 en N2