Reproductie zouttoestand getijrivieren (XXIV, deel 1): Aanvullend schaalonderzoek (proeven met gemengde en gelaagde omstandigheden)