Botanische samenstelling, oecologie en erosiebestendigheid van rivierdijkvegetaties