Nautische randvoorwaarden oeververbindingen te Zwolle over het Zwartewater